Институт по механикаБългарска академия на науките

Процедури по закона за развитието на академичния състав

Обявени конкурси

Текущи процедури за придобиване на научни степени

Приключили процедури за придобиване на научни степени

Текущи процедури за заемане на академични длъжности

Приключили процедури за заемане на академични длъжности

Нормативни документи

Работни документи

  Документи за участие в конкурс за заемане на   академичната длъжностасистент

Документи за участие в конкурс за заемане на   академичната длъжностглавен асистент

Документи за участие в конкурс за заемане на академичната длъжностдоцент

Документи за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”

•  Документи по процедури за признаване  на академични длъжности

  Декларации от членовете на научното жури по конкурси за заемане на академична длъжностглавен асистент

Декларации от членовете на научното жури по конкурси за заемане на академична длъжностдоцентили „професор”

Декларации от членовете на научното жури по конкурси за придобиване на образователна и научна степендокторили научната степендоктор на науките

Указания  за  изготвяне и предаване на  рецензии,  становища и доклад на председателя  по  конкурси за  заемане на академичните длъжностидоцент” и ”професор” в Института по механика на БАН

Процедура за издаване на дипломи от БАН за образователната и научна степендоктор” и научната степендоктор на науките

Процедура за издаване на удостоверения за заемане на академичните длъжностиглавен асистент”, „доцент” и „професор” от БАН

Дейности, свързани с заемане на академични длъжности и придобиване на научни степени в Института по механика на БАН

 

Полезни връзки:

НАЦИД

Last updated: Friday, 17 December 2021