Акредитация 2014

        Приложна механика 2014  Доклад самооценка

        Механика на деформируемото твърдо  тяло 2014 Доклад самооценка

        Теоретична механика 2014 Доклад-самооценка

        Биомеханика 2014 Доклад-саооценка

        Механика на флуидите 2014 Доклад-самооценка

        Роботи и манипулатори 2014 Доклад-самооценка

 

Акредитация 2020

        Математическо моделиране и приложение на математиката  2020 Доклад-самооценка

 

Материали

        Критерии на НАОА за акредитация (Докторски програми  - Таблица 5)

        Списък на  докторантите 2015-2020 Table1

       

        Проекти на Института по механика

o   Списък с проекти 1

o   Списък с проекти ИМех 2015-2020

o    Проекти по НП Млади учени и постдокторанти Списък

o   Проекти с бюджетна субсидия от Научния план на института

  Научен план 2014-2016

  Научен план 2017-2019

  Научен план 2020-2022

        Отчети на Института по механика

o   Отчет 2015 Публикации  Цитати

o   Отчет 2016 Публикации  Цитати

o   Отчет 2017 Публикации  Цитати

o   Отчет 2018 Публикации  Цитати

o   Отчет 2019 Публикации  Цитати

        Доклади на учени от ИМех за периода 2015-2020 Списък

        Обявени конкурси за прием на докторанти Държавен вестник