Print this page

Васил Митев Василев

Заемана длъжност: Професор

Секция: Механика на деформируемото твърдо тяло

Стая №: 424

Тел.: (02) 979 6478

E-mail: vasilvas@imbm.bas.bg

 

Научни степени, организация, година:

 

 

Доктор, Институт по механика – БАН, 1992

Области на професионален интерес (ключови думи):

Групов анализ на обикновени и частни ДУ: групово-инвариантни решения и закони за запазване; динамика и устойчивост на еластични пръти, плочи, черупки и мембрани.


Допълнителна инфомация

Избрани публикации:

 • Djondjorov, P. A., V. M. Vassilev, I. M. Mladenov. Analytic Description and Explicit Parametrization of the Equilibrium Shapes of Elastic Rings and Tubes under Uniform Hydrostatic Pressure, International Journal of Mechanical Sciences (In press).

 • Djondjorov, P. A., M. Ts. Hadzhilazova, I. M. Mladenov, V. M. Vassilev. Beyond Delaunay Surfaces, Journal of Geometry and Symmetry in Physics, 18 (2010) 1-12.
 • Vassilev, V. M., P. A. Djondjorov, I. M. Mladenov, Cylindrical Equilibrium Shapes of Fluid Membranes, J. Phys. A.: Math. Theoret. 41 (2008), 435201 (16pp).

 • Djondjorov, P. A., V. M. Vassilev. On the Dynamic Stability of a Cantilever under Tangential Follower Force According to Timoshenko Beam Theory, Journal of Sound and Vibration, 311 (2008) 1431–1437.

 • Vassilev, V. M, P. A. Djondjorov. Dynamic Stability of Viscoelastic Pipes on Elastic Foundations of Variable Modulus. Journal of Sound and Vibration, 297 (2006), 414–419.

 • Vassilev, V. M., I. M. Mladenov. Geometric Symmetry Groups, Conservation Laws and Group–Invariant Solutions of the Willmore Equation. In: Geometry, Integrability and Quantization, Vol. V, (Eds. I. Mladenov and A. Hirshfeld), Sofia, SOFTEX, 2004, 246–265.

 • Vassilev, V. M., P. A. Djondjorov. Application of Lie Transformation Group Methods to Classical Linear Theories of Rods and Plates, International Journal of Solids and Structures, 40 (2003), 1585–1614.

 • Djondjorov, P., V. Vassilev, V. Dzhupanov, Dynamic Stability of Fluid Conveying Cantilevered Pipes on Elastic Foundations, Journal of Sound and Vibration, 247 (2001), 537–546.

 • Vassilev, V., Application of Lie Groups to the Theory of Shells and Rods, Nonlinear Analysis, 30 (1997), 4839–4848.

 • Vassilev, V., Symmetry Groups and Equivalence Transformations in the Nonlinear Donnell-Mushtari-Vlasov Theory for Shallow Shells, J. Theoret. and Appl. Mech., 27 (1997), 43–51.

 • Djondjorov, P., V. Vassilev, Conservation Laws and Group-Invariant Solutions of the von Karman Equations, Int. J. Non-Linear Mech., 31 (1996), 73–87.

Проекти:

 • Нелинейни трептения на тънкостенни конструкции, приложими в авиационната промишленост и методи за откривани на дефекти (НФНИ, ТН-1518/2005)

 • Геометрия на биомембрани (НФНИ, В–1531/2005)

Членство в научни организации:

Съюз на физиците в България, Съюз на математиците в България

Лична страница: http://www.geocities.com/vasilvas/


Последна промяна:31-08-2022