Print this page

Славяна Милушева


Научен сътрудник II ст.
Лаборатория: Биомеханика и технически средства за рехабилитация
Стая №:118
Тел.: (02) 979 6417
E-mail: slavyana@imbm.bas.bg

Магистър по биомеханика- Югозападен Университет- Благоевград, 1997


 

Научни области:


 

Биомеханика, протезиране и ортотика, глезенно-стъпални ортези, анализ на походката компютърно моделиране.

 


Допълнителна информация

Избрани публикации:

 1. Milusheva S., Karastanev S., Toshev Y. (2007) Computer modeling of ankle-foot orthosis with spring elements: application for two-legged pedipulators. PRACTRO, 2007, 12-15 June, Varna, Bulgaria, pp. 208-213

 2. Milusheva S., Tosheva E., Tochev D., Toshev Y. Personalized ankle foot orthosis with exchangeable elastic elements. Journal of Biomechanics, Volume 40, Supplement 2, 2007, p. S592 (2007)

 3. Milusheva S., Tosheva E., Toshev Y., Taiar R. Ankle foot orthosis with exchangeable elastic elements. Series on Biomechanics, vol.23, No1, 2007, pp. 90-95 (2007).

 4. Milusheva, S., Karastanev, S., Toshev, Y. Open source information technology for modelling of ankle-foot orthosis. International Journal of Information Theories and Applications, v.14, 144-148.(2007). Publisher: Institute of Information Theories and Application FOI ITHEA.

 5. Taiar R., Toshev, Y., Boyer F., Cherouat A., Agnesina G., Milusheva S. CAD and mechanical development of a new kind of hemiplegics orthosis. Series on Biomechanics, vol.23, No1, 2007, pp. 35-42 (2007).

 6. Milusheva S.M., Tosheva E.Y., Hieu L.C., Kouzmanov L.V., Zlatov N. B., Toshev Y.E. Personalised Ankle-Foot Orthoses design based on Reverse Engineering. Proceedings of the Second Virtual International Conference on Intelligent Production Machines and Systems, DT Pham, EE Eldukhri and AJ Soroka (eds), Elsevier (Oxford), 253-257, ISBN 0-08-045157-8.

 7. Milusheva S., Tosheva E., Toshev Y. Personalized Ankle-Foot Orthoses: 3D Design for Micro-Layered Technologies. Nanoscience & Nanotechnology, issue 6, Heron Press Science Series, 264-266 (2005)

 8. Milusheva, S., Tochev, D., Karastanev, S. Ankle-foot orthosis with spring elements. Proceedings of the 10th National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, 13-16 September, Varna pp. 145-149 (2005)

 9. Венева, И., Милушева, С., Тошев, Ю. Управление на активна глезенно-стъпална ортеза с приложение в рехабилитационната роботика, PRACTRO, 2005, 15-18 Юни, Варна, България, pp. 157-162 (2005)

 10. Stefanova, L Milusheva, S.,., Zlatov, N., Taiar, R., Toshev, Y. (2004) Computer modeling of ankle-foot orthosis using CAD model of human body, Proceedings of the International Conference on Bionics, Biomechanics and Mechatronics, Varna, pp. 285-289

 11. Milusheva, S., Toshev, Y., Karastanev, S., (2004) 3D Computer modeling of new ankle-foot orthosis, Proceedings of the Jubilee International Conference of the Bulgarian Scientific Union, Stara Zagora, pp. 64-67

 12. Milusheva, S., Toshev, Y., Karastanev, S., Tochev, D. (2004) Active ankle foot orthosis, Mechanic of the machines , XII, 4, стр. 77-80

 13. Milusheva, S., Toshev, Y., Redha, T. (2003) Development of active ankle-foot orthoses. Acta of Bioengineering and Biomechanics,Vol.5, Suppl.1,pp.335-339

 14. Milusheva, S., Kalaidjieva, M., Zlatov, N., Toshev, Y. (2002) Ankle-foot flexion-extension during walking using active orthoses, Proceedings of the 13th Congress of the European Society of Biomechanics, September 1-4, Wroclaw, Poland, pp. 346-347

 15. Milusheva, S., Kalaidjieva, M., Zlatov, N., Toshev, Y.(2002) Model of active ankle-foot orthosis with sensors control, Proceedings of the 4th World Congress of Biomechanics, August 4-9, Calgary, Canada, No 290-200-405-201-92319 (CD/WEB published)

 16. Toshev, Y., Kalaidjieva, M., Milusheva, S., Do-Manh Cuong (2001) New active modular ankle-foot orthosis for pathological and elderly gait, Proceedings of the XVIIIth ISB Congress, July, 8-13, Zurich, p.318

 17. Kalaidjieva, M., Milusheva, S., Toshev, Y. (2001) New approach for design of ankle-foot orthosis, Proceedings of the 9th National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, 19-22 September, Varna, pp. 148-153


Проекти:

2005 – ръководител на проект ТН 1407/04 с Фонд “Научни изследвания” на тема: Тримерно компютърно моделиране на човешкото тяло с приложение в протезирането

2008 – ръководител на проект Рила 03/9 с Фонд “Научни изследвания” на тема: Тримерно моделиране на човешкото тяло, ориентирано към CAD/CAM на индивидуализирани ортези от ново поколение


Членство в научни организации:

Българското дружество по биомеханика

 
 


Последна промяна:12-07-2011