Print this page

Мехатроника

Провеждат се теоретични и експериментални изследвания в областта на механиката на дискретни системи, теорията на управлението, теорията на механизмите и машините, роботиката и мехатрониката. Изследват се регулярни и случайни процеси в механиката на системи тела. Развиват се компютърни и експериментални методи за оптимален синтез (проектиране) и управление на технически системи като манипулатори, роботи, мехатронни и биомеханични системи . Проектират се интелигентни мехатронни системи с приложение в индустрията, медицината и спорта _ манипулационни и мобилни роботи, роботи за микро- и нано-манипула ции, биомеханични и биомехатронни системи, човеко-машинни системи и интерфейси.

 

 

 

Служители

Стая

Тел. (02)

Е-mail

проф. д-р Димитър Чакъров – ръководител

312

979 6448

mit@imbm.bas.bg

доц. д-р Иванка Венева- научен секретар

208

979 6427

veneva@imbm.bas.bg

проф. д-р Георги Бояджиев

420

979 6474

george@imbm.bas.bg

проф. д-р Камен Делчев

420

979 6485

kamen@imbm.bas.bg

доц. д-р Бойчо Маринов

211

979 64 29

boicho_marinoff@yahoo.co.uk

доц. д-р Румен Кръстев

61

979 6450

r_krastev@imbm.bas.bg

доц. д-р Тихомир Тянков

430

979 6483

tihomir@imbm.bas.bg

доц. д-р Емилия Абаджиева

225

979 6434

abadjieva@gmail.com

доц. д-р Владимир Котев

403

979 6462

kotev@imbm.bas.bg

доц. д-р Николай Златов

407

979 6448

Zlatovn@hotmail.com

доц. д-р Валентин Пенев

v.penev@imbm.bas.bg

доц. д-р Михаил Цвеов

422

979 6472

m_tsveov@imbm.bas.bg

гл. ас. Цветелина Йоргова

412

979 6487

yorgova@imbm.bas.bg

гл. ас. Аника Александрова 110 anikaalexandrova@abv.bg
гл. ас. Петър Тодоров
pv_todorov@abv.bg

Асен Шулев

11/115

979 6403

assen@imbm.bas.bg

инж. Иво Вучков

432

979 6415

ivutchkov@abv.bg

инж. Калоян Здравков

инж. Георги Георгиев

инж. Гари Роуландс

Георги Кацаров

Мариян Стойнов

Симеон Карпузов

11/115

979 6403

Докторанти

инж. Павел Венев

208

 

pavelvenev@imbm.bas.bg
инж. Румен Иванов rkivanov@yahoo.com

Асоциирани членове

проф. д-р Клементина Младенова 979 6418 clem@imbm.bas.bg

проф. д-р Костадин Костадинов

412

979 6487

kostadinov@imbm.bas.bg

доц. д-р Детелина Игнатова

414

979 6408

ignatova@imbm.bas.bg

проф . дн Евтим Захариев

426

979 6481

evtimvz@bas.bg

доц. д-р Илия Русев

56

979 6403

ilia@imbm.bas.bg

доц. д-р Паруш Парушев

доц. д-р Лидия Илиева-Митуцова

206

979 6425

lidia@imbm.bas.bg

 

 

 

 


Последна промяна:28-06-2024