Print this page

Мехатроника

Провеждат се теоретични и експериментални изследвания в областта на механиката на дискретни системи, теорията на управлението, теорията на механизмите и машините, роботиката и мехатрониката. Изследват се регулярни и случайни процеси в механиката на системи тела. Развиват се компютърни и експериментални методи за оптимален синтез (проектиране) и управление на технически системи като манипулатори, роботи, мехатронни и биомеханични системи . Проектират се интелигентни мехатронни системи с приложение в индустрията, медицината и спорта _ манипулационни и мобилни роботи, роботи за микро- и нано-манипула ции, биомеханични и биомехатронни системи, човеко-машинни системи и интерфейси.

 

 

 

Служители

Стая

Тел. (02)

Е-mail

проф. д-р Димитър Чакъров – ръководител

312

979 6448

mit@imbm.bas.bg

доц. д-р Иванка Венева- научен секретар 208 979 6427 veneva@imbm.bas.bg

проф. д-р Клементина Младенова

122

979 6418

clem@imbm.bas.bg

проф. д-р Георги Бояджиев

420

979 6474

george@imbm.bas.bg

проф. д-р Камен Делчев 420 979 6485 kamen@imbm.bas.bg

доц. д-р Бойчо Маринов

211

979 64 29

boicho_marinoff@yahoo.co.uk

доц. д-р Румен Кръстев

61

979 6450

r_krastev@imbm.bas.bg

доц. д-р Тихомир Тянков

430

979 6483

tihomir@imbm.bas.bg

доц. д-р Емилия Абаджиева

225

979 6434

abadjieva@gmail.com

доц. д-р Владимир Котев

403

979 6462

kotev@imbm.bas.bg

доц. д-р Николай Златов

407 979 6448 Zlatovn@hotmail.com

доц. д-р Сергей Ранчев

402

979 6410

serg_ran@abv.bg

доц. д-р Валентин Пенев

v.penev@imbm.bas.bg

гл. ас. д-р Михаил Цвеов

422

979 6472

mtsveov@abv.bg

гл. ас. Цветелина Йоргова 412

979 6487

yorgova@imbm.bas.bg

Асен Шулев

11/115

979 6403

assen@imbm.bas.bg

инж. Иво Вучков

432

979 6415

ivutchkov@abv.bg

инж. Калоян Здравков
инж. Георги Георгиев
инж. Гари Роуландс
Георги Кацаров
Мариян Стойнов
Симеон Карпузов 11/115 979 6403

Докторанти

инж. Павел Венев

208

 

pavelvenev@imbm.bas.bg

Асоциирани членове

проф. д-р Костадин Костадинов 412

979 6487

kostadinov@imbm.bas.bg
доц. д-р Детелина Игнатова 414 979 6408 ignatova@imbm.bas.bg
проф . дн Евтим Захариев 426 979 6481 evtimvz@bas.bg
доц. д-р Илия Русев 56 979 6403 ilia@imbm.bas.bg
доц. д-р Паруш Парушев

доц. д-р Лидия Илиева-Митуцова

206

979 6425

lidia@imbm.bas.bg

проф. дн Венцислав Съйнов
проф. дн Симеон Съйнов

 

 


Последна промяна:28-06-2022