Print this page

Сътрудничество и проекти

 

През последните години ИМех участва в 5 проекта по Шеста и Седма РП на ЕС, като два са международни научни мрежи по компетентност на Европейската комисия с над 70 други научни организации, един мащабен интегриран проект в областта на високите технологии, един целеви проект в областта на геномиката, и проект за обучение по програмата Мария Кюри в Европейска мрежа в областта на МЕМС;

 

Институтът участва също в проект по програмa COST на Европейската научна фондация, 6 проекта на НАТО, 1 проект на НАСА на САЩ, 3 проекта с ДФГ, 22 проекта с НФ “НИ” на МОН, 1 проект на МОН с Гърция, 1 проект по прогрма «Рила» с Франция. Институтът изпълнява 19 проекта по двустранно сътрудничество на БАН с академии и научни организации от Англия, Белгия, Германия, Франция, Чехия, Унгария, Русия, Украйна, Беларус, Израел и др.

Общо институтът има участие в 13 научни проекта по Четвърта, Пета, Шеста и Седма рамкови програми на ЕС, 11 проекта по програми на НАТО.

Институтът е съосновател на виртуален институт КММ-ВИН със седалище в Брюксел.

Той е също така част от GRID-обществото в България и част от Европейския GRID - проект EGEE2.

Тема на проекта

гл. координатор

Рег. №/ Акроним

име, институт, страна

инструмент

тематичен приоритет/

хоризонтална дейност/JRC/Евратом

съкоординатор от БАН

брой участници в екипа


 

1. Gas Flows in Micro Electro Mechanical Systems

215504 / GASMEMS

Sp3 People, Marie Curie Networks for Initial Training

 

Срок: 4 год.

Начало: 1 окт. 2008

 

Total budjet: 3 940 190 € /

BG 248 258 €

 

Проф. Стефан Колен (Stephane Colin), Университет на Тулуза, Франция

 

Ст.н.с. Стефан Кънчев Стефанов,

Институт по механика, България

(4 участници - 4 мъже)

 

Общо: 13 основни+5 асоциирани страни-членки на ЕС - Франция, Великобритания, Германия, Холандия, Италия, Ирландия Гърция, България и др.

 

 

2. Setting up Research Intensive Clusters for Characterization of Polymer Nanostructures

218331 / NaPolyNet

FP7- NMP-2007

 

Срок: 3 год.

Начало: 1 април 2008

 

Total: 1 200 000 €/

BG 63 558 €

 

Д-р Клара Силвестре (Clara Silvestre), Институт по химия и технология на полимерите, CNR, Позуоли, Неапол, Италия

 

Проф. дтн Румяна Коцилкова

Институт по механика (ЦЛФХМ) България

Ръководител на работен пакет

(5 участници-2 мъже/3 жени (1 млад учен))

 

Общо: 15 участници от

Италия,България, Германия, Испания, Великобри-тания, Франция, Румъния, Чехия, Гърция, Холандия

 

 

3. Improving the services of the NMP NCP Network through

Trans-national Activities

233160 / TeAm

FP7- NMP1-2009

 

Срок: 2 год

Начало: 1 април 2009

 

Total budjet: 998 100 € /

BG 55 319 €

 

Д-р Анастасия Константиноу (Anastasia Constantinou), HELP-FORWARD, Атина Гърция

Проф. дтн Румяна Коцилкова

Институт по механика (ЦЛФХМ) България

(1 участник - 1 жена)

 

Общо: 15 участници от

Гърция, Ирландия, Италия, България, Германия, Естония, Великобритания, Малта, Турция, Румъния, Чехия, Унгария, Полша, Португалия, Русия

 

 

4. Institutional Development of Applied Nanoelectromagnetics: Belarus in ERA Widening

266529 / BY-NanoERA

FP7-INCO.2010-6.1 -CSА (Eastern Europe and South Caucasus)

 

Срок: 3 год.

Начало: Окт. 2010

 

Total budjet: 380 800 € /

BG 34 000 €

 

 

Проф. Сергей Максименко ( Sergey Maksimenko)

Institute of Nuclear Problems, Минск, Белорусия

 

Проф. дтн Румяна Коцилкова

Институт по механика (ЦЛФХМ) България

(5 участника-1 мъж / 4 жени (2 млади учени))

 

Общо: 7 участници от

Белорусия, Германия, България, Гърция, Италия

 

5. Hybrid ultra-precision manufacturing process based on positional and self-assembly for complex micro products

026622 / HYDROMEL

FP6-2004-NMP-NI-4

 

Срок: 4 год.

Начало: Окт. 2006

Total budjet: 13 500 000 €

BG: 447 000 €

Ст. н.с. д-р инж. Костадин Костадинов

Институт по механика - БАН

(26 участника - 20 мъже / 6 жени)

 

Общо: 23 научно-изследователски организации и фирми от Швейцария, Германия, Франция, Италия, Великобритания, България и др.


Последна промяна:05-08-2011