Print this page

История

Институтът по механика се счита за наследник на Института по техническа механика (ИТМ), основан през 1962 г. На основата на кадри от Института по техническа механика, Математическия институт и Института по водни проблеми през 1972 г. се създават Институт по математика и механика и Централна лаборатория по биомеханика. През 1977 г. Централната лаборатория по биомеханика и секциите по механика на Института по математика и механика се обединяват в Институт по механика и биомеханика, който през 1993 г. се преименува в Институт по механика. От 1987 г. институтът се помещава в самостоятелна сграда. Главна заслуга за създаването и развитието на института има неговият първи директор акад. Г. Бранков.

Снимка от първата копка на строежа на сградата на института


Последна промяна:26-09-2012