Print this page

Евгени Христов Иванов


Заемана длъжност: Професор, д-р

Направление: ОЛЕМ, Механика на флуидите

Стая №: 427 / бл. 4

Тел: +359 2 979 6481

E-mail: ivanov_evgeni@imbm.bas.bg

 

Научни степени, организация, година:

 

 

Доктор, Българска академия на науките, 2007

 

 

Професионална автобиография

 

 

 

Области на професионален интерес (ключови думи):

  • Полимерни нанокомпозити: реологични, структурни, термични, физични, механични свойства; взаимовръзка "реология-структура-свойства".
  • Многофункционални полимерни нанокомпозити с графен и въглеродни нанотръби: реологично, микро и наномеханично изследване на усилващите ефекти на нанопълнителите в полимери.
  • Методи за получаване, изпитване и контролиране на многофункционални полимерни нанокомпозити с подобрени механични, електрични, термични и електромагнитни свойства за 3Д-печат и други приложения.

 


Последна промяна:09-12-2023