Print this page

Научно-приложни изследвания

Учените от института извършват пряко приложение на своите постижения и осъщестяват трансфер на технологии в различни области на промишлеността, земеделието, медицината и спорта.

През последнитегодини се изпълняват годишно 30-40 договора със стопански организации от страната. Иновационната дейност на института се извършва чрез проекти финансирани от Националния иновационен фонд. До момента се изпълняват 4 проекта и се подготвят още 3 проекта.

Cъздаден e Център за трансфер на технологии в областта на механиката в сътрудничество с учредената в БАН фондация "ГИС Трансфер-център".

На базата на научно-приложни разработки на института в София и десетки градове в страната са изградени художествено оформени фонтанни комплекси.

Институтът е съучредител на клъстер "Мехатроника и автоматизация", финансиран от програма ФАР на ЕС. В рамките на този клъстер институтът сътрудничи с 13 организации, от които 10 са малки и средни предприятия.

 

Институтът е сертифициран за оценка на бетонни отливки по БДС (номер NB 1938 от Регистъра на Европейската комисия).

 


Последна промяна:07-03-2012