Print this page

Кристина Григорова

Кристина Григорова                                            Заемана длъжност: Асистент

 

Физико-химична механика

Тел: (02) 979 2095

E-mail: kristina.grigorova@imbm.bas.bg

 

Стая: 203, бл.1

 

*Научни степени, организация, година:

 

 

Магистър- Материалознание, СУ „Св. Кл. Охридски” София, 2013

Бакалавър – Компютърна химия, СУ „Св. Кл. Охридски” София, 2012

 

*Области на професионален интерес (ключови думи):

Рециклиране на полимери, полимерни композити: получаване, структура и свойства;

 


Последна промяна:16-03-2015