Print this page

Верислав Ангелов

Верислав Ангелов

Заемана длъжност: Главен асистент, д-р

 

Направление:Механика на флуидите

Отворена лаборатория по експериментална микро и наномеханика (ОЛЕМ)

Стая: 429 / бл. 4

 

Тел: (02) 979 6407

E-mails: v.angelov@imbm.bas.bg

verislav@abv.bg

 

Научни степени, организация, година:

 

 

Доктор, Българска академия на науките, 2018

Магистър химик, спец. „Органична и аналитична химия”

СУ „Св. Климент Охридски”, Химически факултет, 1999 г.

Области на професионален интерес (ключови думи):

Получаване на полимерни нанокомпозити с матрица епоксидна смола. Изследване на тяхната структура и свойства. TEM, SEM, AFM микроскопия. DSC, XRD и XRF анализ. Реология. EPR спектроскопия.

Допълнителна информация

 


Избрани публикации:

 

 • I. Petrova, V. Angelov, E. Ivanov, R. Kotsilkova, C.Chatzimanolis-Moustakas, A. Kyritsis, S. Cimmino, C. Silvestre, D. Duraccio, M. Pezzuto. "Investigation electrical and rheological properties of PP/MWCNT/OC nanocomposites"- 12 NCTAM congress proceeding (submitted).
 • I. Petrova, E. Ivanov, R. Kotsilkova, Yu. Tsekov, V. Angelov, " Applied study on mechanics of nanocomposites with carbon nanofillers", Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2013, vol. 43, № 3, 67-76
 • I. Borovanska, Yu. Tsekov, V.Angelov, E. Ivanov, R. Kotsilkova, Str. Djoumaliisky, "Tribological measurements of polypropylene nanocomposites by scratch and friction tests.", Tribological Journal BULTRIB, 2013, Vol III, 226-235
 • M. Gabrovska, R. Edreva-Kardjieva, V. Angelov, D. Crisan, J.M. Millet , "Mg-Al and Mg-In oxide compounds as catalyst components for the oxidative dehydrogenation of propane. Part II. Characterization of the calcined materials.", Rev. Roum. Chim, 2007, 52 (5), 527-532.
 • M. Gabrovska, R. Edreva-Kardjieva, V. Angelov, D. Crisan, G. Munteanu, J. Vedrine, "Mg-Al and Mg-In oxide compounds as catalyst components for the oxidative dehydrogenation of propane. Part I: Preparation and characterization of the as-synthesized materials.", Rev. Roum. Chim, 2007, 52 (5), 521-525.
 • V. Dryanska, I. Pashkuleva,V. Angelov, "A convenient synthesis of threo-4-amino-3, 4-diphenylbutanoic acid and its derivatives.", J. Chem. Research (S), 2003, Issue 2, 89-90

 

Проекти:

 • Планова задача (2014-2016): Мултифункциоални полимерни нанокомпозити с графен и въглеродни нанотръбички: реологични, микро и наномеханични изследвания на усилващите ефекти от наноразмерните пълнители
 • COST Action MP1206 "Electrospun nano-fibres for bio inspired composite materials and innovative industrial applications" (2013-2017), participant
 • COST ACTION MP1202 "Rational Design of Hybrid Interfaces (HINT)"(2013-2016), participant
 • COST ACTION FA0904 "Eco-sustainable Food Packaging based on Polymer Nanomaterials" (2010-2014), participant
 • FP7 – INCO.2010-6.1 – CSA – 266529/ BY-NanoERA "Institutional Development of Applied Nanoelectromagnetics: Belarus in ERA Widening" (2010-2013), participant
 • Bilateral Project BAS - CNR, Italy."Polymer nanocomposites with multiwall carbon nanotubes for engineering application" (2002 – 2016)

 

Членство в научни организации:

Съюз на химиците в България

Дружество по химическо образование и история и философия на химията

Клуб на българските каталитици


Последна промяна:02-04-2021