Print this page

Детелина Стоянова Игнатова

 

Заемана длъжност: доцент, д-р

 

Направление: Мехатроника

 

Стая No: 414

 

Тел: (02) 979 6408

 

E-mail: ignatova@imbm.bas.bg

 

Научни степени, организация, година:

 

 

доктор, Приложна механика, Институт по механика, 1994 г.

доцент, Роботи и манипулатори, Институт по механика, 1998 г.

Области на професионален интерес (ключови думи):

Роботика, мехатроника, проектиране и изследване на роботизирани системи

Допълнителна инфомация


Избрани публикации:

 

1. Ignatova D., Al. Vatzkichev. Synthesis and Analysis of the Working Area of a System of Industrial Robot and Video Manipulator. Proc. of the 15th International Conference on Mechatronics, Prague, Czech Republic, December 5-7, 2012, pp 38-41. (ISBN: 978-80-01-04985-3, IEEE Catalog Number: CFP1257K-CDR, SCOPUS.

2. Ignatova D., R. Oransky, I. Vutchkov. A Control System for Two-Wheeled Mobile Robot. Proc. of the 15th International Conference on Mechatronics, Prague, Czech Republic, December 5-7, 2012, pp. 150-154. (ISBN: 978-80-01-04985-3, IEEE Catalog Number: CFP1257K-CDR, SCOPUS.

3. Ignatova D., Oransky R., Mechatronical Approach to Investigations of Rescue Operations, In: Proc. 14 th International Symposium “MECHATRONICA 2011”, Trencianske Teplice, Slovakia, 1-3 June, IEEE Catalog Number: CFP1157K-PRT, ISBN: 978-1-61284-821-1, pp 103-108, (2011).

4. Shulev A., Roussev I., Tiankov T., Oransky R., Ignatova D., Kostadinov K., Vision control of hybrid robot system for cells injection, Journal of Theoretical and Applied Mechanics (JTAM), Sofia, vol. 40, No 2, pp. 83-92 (2010).

5. Genova P., Mihailova M., Oransky R., Ignatova D., Kinematics and dynamics modelling of two-wheeled robot, In: Proc. 11 National Congress of Theoretical and Applied Mechanics, 02-05 september, Borovets, paper ID: 157-321-1-PB (2009).

6. Ignatova D., Vatzkitchev Al., Abadjieva E., Abadjiev V.. On the Application of High Reduction Gears in Locomotion System of Walking Robots, In: Proc. 11th National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, 2-5 September 2009, Borovets, paper ID: 47-313-1-PB (2009).

7. Ignatova D., Oransky R., Vutchkov I., Modelling and simulation of two-wheeled rescue robot, 10th International Symposium “MECHATRONICA 2007”, Trencianske Teplice, Slovakia, 6-8 June, pp 49-52, (2007).

8. Ananiev A., Wide P., Kalaykov I., Ignatova D., Lightweight Reconfigurable Robot Arm for Mobile Robots, International Patent № WO 01/74548 A1, /B25J 9/04, 17/02/

 

 

 

Проекти:

 

  • Ръководител на проект с ФНИ - МОН (дог. ТН1505/05) “Синтез и анализ на роботизирани средства за спасителни операции”; 2005-2009 г.
  • Ръководител проект с НИФ Договор № ИФ - 02-70/28.12.2007 г. “Разработване на алгоритми и компютъризирана система за тримерно оптично сканиране на нано, микро и макро обекти“, 2007-2010 г.
  • Ръководител проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001/07/3.3-02 “Подкрепа за развитието на докторанти, специализанти и млади учени”, договор BG051PO001/07/3.3-02/55 “Повишаване на качеството на обучение и изграждане на конкурентноспособен научен потенциал в областта на микро- и наномеханиката”, 2008-2010 г.
  • Зам. ръководител на проект по VІ РП “HYDROMEL” – FP6 Contract: NMP2-CT-2006-026622 (Хибридни технологии за самомонтaж за производството на микропродукти); 2006-2010 г.

 

Членство в научни организации:

 

Българско дружество по роботика

Национален комитет по теоретична и приложна механика

 

Награди:

 

1. Бронзов медал за Роботизиран технологичен център за лентово шлифоване, Световно изложение на патенти и нови технологии-INPEX ІХ, проведено в гр. Питсбърг, САЩ, 1993

2. Бронзов медал за Модулни роботи за обучението, Световно изложение на патенти и нови технологии-INPEX ІХ, проведено в гр. Питсбърг, САЩ, 1993 г.

 

 


Последна промяна:29-02-2016