Print this page

Тодор Ангелов Ангелов

Заемана длъжност: Доцент

Секция: Механика на деформируемото твърдо тяло

Стая: 401

Тел.: (02) 979 64 61

E-mail: taa@imbm.bas.bg

Научни степени, организация, година:

д-р (к.м.н), Софийски Университет, Факултет по Математика и Информатика (Механика), 1986

Области на професионален интерес:

Математическо моделиране и числени методи в механиката на деформируемото твърдо тяло

 

Допълнителна Информация:

 

Последни/Избрани Публикации:

  • Angelov, T.A., Solvability of a quasi-steady rolling problem for porous materials, ZAMP, 2013, DOI 10.1007/s00033-013-0335-z.
  • Angelov, T.A., Variational analysis of a rolling problem with damage and wear, Q. J. Mech. Appl. Math., Vol. 65, No.3, pp. 361-372, 2012.
  • Angelov, T.A., Analysis of a class rigid-plastic rolling problems by a modified secant-modulus method, Int. J. Appl. Mech., Vol. 4, No. 1, 1250011(17p.), 2012.
  • Angelov, T.A., Modelling and solvability of a rigid-plastic rolling problem, Math. Mech. Solids, Vol. 15, No. 6, pp.639-654, 2010.
  • Angelov, T.A., Modelling and analysis of a class of metal-forming problems, Adv. Appl. Math. Mech., Vol. 2, No.6, pp. 722-745, 2010.

Лична страница:


Последна промяна:10-02-2023