Print this page

Патенти на Института по механика-БАН

  1. Патент за изобретение № 66431 В1/2014 г. – „Устройство за маркери“, Институт по механика-БАН, поддържан, заведен като нематериален актив.
  2. Патент за изобретение № 66429 В1/2014 г. – „Микроелектромеханично устройство за манипулатори“, Институт по механика-БАН, поддържан, заведен като нематериален актив.
  3. Патент за изобретение № 66513 В1/2015 г. – „Захранващо устройство за биологични клетки“, Институт по механика-БАН, поддържан, заведен като нематериален актив.
  4. Патент за изобретение № 66278 В1/2013 г. – „Микроманипулатор“, Институт по механика-БАН, поддържан, заведен като нематериален актив 5. Патент за изобретение № 66277 В1/2013 г. – „Робот за микро- и наноманипулации“, Институт по механика-БАН, поддържан, заведен като нематериален актив.

Последна промяна:14-05-2017