Print this page

Проекти

ОЛЕМ участва активно, като координатор и партньор, в Европейски и национални проекти:

 

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ (2017-2022)

 • H2020-MSCA-RISE-734164 Graphene 3D (2017-2022)"Multifunctional Graphene-based Nanocomposites with Robust Electromagnetic and Thermal Properties for 3D-printing Application"; Координатор на проекта: проф. дтн Румяна Коцилкова.

 • H2020-FET-Graphene Flagship-Graphene Core 3 (2018-2020); Ръководител на проекта за ИМЕХ-БАН: проф. дтн Румяна Коцилкова
 • Проект за двустранно сътрудничество БАН-CNR, Италия (ЕБР):"Мултифункционални графен-полимерни нанокомпозити за приложение в 3D печат". Ръководител от ИМЕХ, проф. д-р Евгени Иванов.
ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ:
 • H2020-FET-Graphene Flagship (2014-2016),  H2020-FET-Graphene Flagship-Graphene Core 1 (2016-2018); Graphene Core 2 (2018-2020). Ръководител на проекта за ИМЕХ-БАН: проф. дтн Румяна Коцилкова
 • FP7- NMP- NanoXCT(2012-2015) "Compact X-ray computed tomography system for non destructive characterization of nano materials"; Ръководител на проекта за ИМЕХ-БАН: проф. дтн Румяна Коцилкова

 • FP7-INCO-BY NanoERA (2010-2013) "Industrial developments of applied nanoelecronics" (2011-2013); Ръководител на проекта за ИМЕХ-БАН: проф. дтн Румяна Коцилкова

 • FP7-NMP-NAPOLYNET (2009-2011)"Setting up research ­intensive clusters across the EU on characterization of polymer nanostructures; Ръководител на проекта за ИМЕХ-БАН: проф. дтн Румяна Коцилкова

COST АКЦИИ:

 • COST Action CA15114 on Antimicrobial coatings (AMICI); Член на УС от България, проф. дтн Румяна Коцилкова

 • COST Action CA15107 Multi-Functional Nano-Carbon Composite Materials Network (MultiComp); Член на УС от България, доц. д-р Евгени Иванов
 • COST Action MP1303 Understanding and Controlling Nano and Mesoscale Friction; Член на УС от България, доц. д-р Евгени Иванов
 • COST Action MP1206 "Electrospun nano-fibres for bio inspired composite materials and innovative industrial applications"; Член на УС от България, проф. дтн Румяна Коцилкова
 • COST Action MP1202 "Rational design of hybrid organic-inorganic interfaces: the next step towards advanced functional materials"; Член на УС от България, проф. дтн Румяна Коцилкова

 • COST Action MP1105 "Sustainable flame retardancy for textiles and related materials based on nanoparticles substituting conventional chemicals (FLARETEX)"; Член на УС от България, доц. д-р Евгени Иванов

 • COST Action FA0904 "Eco-sustainable Food Packaging based on Polymer Nanomaterials"; Член на УС от България, проф. дтн Румяна Коцилкова

НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ:

 • Проект за научна инфраструктура (DO-02-52/2008-2011) "Изграждане на Отворена лаборатория по експериментална микро и наномеханика (ОЛЕМ)" – финансиран от Фонд "Научни изследвания" (2009-2012); Ръководител на проекта: проф. дтн Румяна Коцилкова

 • Проект за двустранно сътрудничество  България-Индия "Нанофотокаталитични мембрани за пречистване на води", финансиран от ФНИ (2014-2018); Ръководител за ИМЕХ: проф. дтн Румяна Коцилкова
 • Проекти по двустранното сътрудничество БАН - CNR, Italy (ЕБР), с IPCB, Pozuolli, Naples - последователни проекти за сътрудничество от 2002 до 2016. Ръководител: проф. дтн Румяна  Коцилкова

Последна промяна:07-01-2024