Print this page

Юлий Цеков

Юлий Цеков

Институт/Университет:

Институт по Механика

Направление: Физико-химична

механика; Лаборатория: ОЛЕМ

 

Заемана длъжност: Инженер

Стая: 221, бл.1

Тел: +359 2 979 24 79

E-mails: yu.tsekov@imbm.bas.bg

jtsekov@gmail.com

 

Научни степени, организация, година:

 

 

Бакалавър /инженер/  – „Индустриално инженерство”; Факултет за английско инженерно обучение; Технически университет – София, 2010

Области на професионален интерес (ключови думи):

 

Нано-, микро-и макро-механиката; Трибология; Наноиндентация; Полимерни нанокомпозити: обработка и характеризиране; Реология на полимерни нанокомпозити.

Допълнителна информация

 

Проекти:

- FP7-INCO.2010-6.1 -CSА- 266529 / BY-NanoERA "Institutional Development of Applied Nanoelectromagnetics: Belarus in ERA Widening" (2010-2013), participant

 

- COST ACTION FA0904 Eco-sustainable Food Packaging based on Polymer Nanomaterials"(2010-2014), participant

 


Последна промяна:01-02-2013