Print this page

Александър Борисов Казаков

Заемана длъжност: доцент, д-р

Секция: Мехатроника

Стая №: 211

Тел: (02) 979 64-29

E-mail: kazak@imbm.bas.bg

 

Научни степени, организация, година:

Н.с. - ИМех. - 1986,
Ст.н.с.ІІст. - ИМех. - 2002

Области на професионален интерес (ключови думи):

Изследователската дейност до днес е предимно в областта на вибрациите, вибрации на структури, приложната математика, машинно конструиране и динамично моделиране на едномасови и двумасови системи; управление на вибрационните свойства на динамични системи на спироидни предавки и предавки тип хеликон - за които компюторните решения са потвърдени от редица експериментални изследвания.

Допълнителна инфомация

Избрани публикации:

I. Статии публикувани на технически конференции:

1. Y.Ts.Tsankov, Al.B.Kazakoff, Simulation and solution of the classical mechanics vibration models in a higher order dimensional space with any virtual sectional curvature, Proceedings of the 10th Jubilee National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, 2005, VARNA, pp. 109-115.

2. Маринов Б.И., Казаков А.Б., Оптимизиране процеса на импулсно въздействие върху вагони с едностепенно ресорно окачване, Сборник статии от Десета международна научно-техническа конференция по двигатели с вътрешно горене, транспортни средства и транспорт. MOTAUTO'03, 01-03 октомври, 2003 г. Стр. 6-11.

3. L.M. Hadjikov, Al. B. Kazakoff, Ya Ivanov, I. Paskaleva, M. Dashevsky, E. Mironov, Semi-active vibroisolation using elastomer electro-rheological and viscoelastic materials, ECCMR, 2003, 15-17 September 2003, Queen Mary University of London, pp. 411-419.

4. A.B.Kazakoff, S.O.Oyadiji, Finite Element Analysis of Viscoelastic Mounts Subjected to Large Amplitude Half-Sine Loading, The 73-rd Shock and Vibration Symposium, November 18-22, 2002, Newport, Rhode Island, USA.

5. A.B.Kazakoff, S.O.Oyadiji, Experimental Measurement of the Response of Viscoelastic Mounts Subjected to Large Initial Deformation and Half-Sine Shock Impact, The 73rd Shock and Vibration Symposium, November 18-22, 2002, Newport, Rhode Island, USA.

6. Л.М.Хаджиков, А.Б.Казаков, Я.П.Иванов, Полу активен контрол на носещи елементи, Международна Научна конференция: Строителни конструкции - Теория и приложение, Велико Търново, 28-30.09.2000. Списание "Строителство", СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ ООД, 4/2000, стр. 7-12.

7. L.Hadjikov, Ya. Ivanov, Al. Kazakoff , Investigation on the Electro - Rheological Polymers as Transverse Isotropic Materials, Conference on Polymer Processing: Physical Aspects, Portugal,Guimaraes, 24-28 September 2000.

8. A.B.Kazakoff and K.Worden, Nonlinear motions of a vibration separation system, Proceedings of the 7th nternational conference in Structural Dynamics: Recent Advances, July 2000, Southampton, pp.427-439.

II. Статии публикувани в технически журнали:

1. Al.B.Kazakoff, D.P.Karaivanov, S.Troha, Computer analysis of a three mass crane dynamic system, Journal of Theoretical and Applied Dynamics, Sofia, 2008, vol. 38, No 3, pp. 101-124.

2. Yulian Tsankov, Alexander Kazakoff, Mechano-mathematical model for special motion transformation in a higher order dimensional space, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Scences, Tome 61, No 5, 2008, pp. 645-652.

3. Al.B.Kazakoff, D.P.Karaivanov, S.Troha, Crane dynamics in a vertical base plane, Dokladi na BAN, Vol. 60, Book 10, 2007, pp. 1077-1084.

4. A.B.Kazakoff, Force response transmissibility prediction and frequency analysis of high deflection displacement magnitudes, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2007, Vol. 37, No. 3 pp 101 - 116.

5. J.A.Rongong, A.B.Kazakoff, Computer modelling of the dynamic response of viscoelastic vibroisolators, Journal of Engineering Mechanics, Brno, Check Republic, Vol. 13, No. 1, 2006, p. 19-30.

6. Y.Ts.Tsankov, Al.B.Kazakoff Simulation and solution of the classical mechanics mechanical and mathematical vibration models in a higher order dimensional space, Journal of Theoretical and Aplied Mechanics, Sofia, 2005, vol 35, No. 2, pp 101-116.

7. Al.B.Kazakoff, Iv.Karaivanoff, A mathematical model of a single mass vibratory mechanical system for sieve processes, Kenya Journal of Mechanical Engineers (KJME), Vol. I., No.I., 2005, pp. 13-21.

8. Al.B.Kazakoff, Numerical investigation on a standard rubber vibration mount subjected to large static and dynamic deformations, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, 2005, vol. 35, No. 1, pp. 3-20.

9. Al.B.Kazakoff, Shape factor influence analysis of viscoelastic mounts subjected to large amplitude deflection, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, 2004, vol. 34, No. 1, pp. 27-44.

10. Al.B.Kazakoff, Numerical and experimental investigation on the dynamic response of vibration mounts subjected to large static and dynamic horizontal and vertical deformations. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, 2003, vol. 33, No. 3, pp. 31-46.

11. Al.B.Kazakoff, Resonant frequencies of electrical stators as affected by teeth, frame and laminations, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, 2003, vol. 33, No.2, pp. 3-14.

12. Al.B.Kazakoff, Characterstics of mechanical filters incorporating viscoelastic materials (PART II), Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, 2003, vol. 33, No.1, pp. 5-20.

13. Al.B.Kazakoff, Characterstics of mechanical filters incorporating viscoelastic materials (PART I), Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, 2002, vol. 32, No.4, pp. 11-26

14. Al.Kazakoff, V.Abadjiev, Investigation on spatial vibration processes in a helicon gear set, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, Bg, 2001, vol.31, No.3, pp.26-39.

15. Al.B.Kazakoff, Prediction of natural frequences of electrical stators, Journal of Engineering Mechanics, Brno, Chech Republic, Vol.8, 2001, No.5, p. 315-326.

16. Al. Kazakoff, A mechatronic system for vibration technological processes., Journal of Theoretical and Applied Mechannics, Sofia, Bg., 2000, vol.3., pp. 13-32.

Проекти: Механо математично и компютърно моделиране на реални машини, механизми и автомати, като свързани системи от тела.

Членство в научни организации:

Съюз на Учените в България


Последна промяна:28-02-2016