Print this page

Тема

Тема на ОЛЕМ от научния план на ИМех, Направление "Механика на флуидите" за 2023-2025 г.:


"Разработване, охарактеризиране и валидиране на многофункционални, хибридни полимерни нанокомпозити за сензорни приложения"

Ръководител: проф. д-р Евгени Иванов

Изследователи: проф. дтн Румяна Коцилкова, доц. д-р Тодор Батаклиев, доц. д-р Владимир Георгиев, доц. д-р Джовани Спинели, гл. ас. д-р Джихан Менсеидов, гл. ас. д-р Верислав Ангелов, инж-химик Стилияна Стоянова (докторант), инж. Росела Гуарини.

 

Задача 1:

Разработване на хибридни нанокомпозити с интегрирана структура и мултифункционалност.

Водещ изследовател: проф. дтн Румяна Коцилкова

 

Задача 2:

Оценка на факторите, определящи усилващия ефект на нанопълнителите при хибридните нанокомпозити на макро, микро и наноразмерно ниво.

Водещ изследовател: проф. д-р Евгени Иванов

 

Задача 3:

Асемблиране на интегрирани структури, чрез 3D печат на различни филаменти в определена последователност, за постигане на желана мултифункционалност.

Водещ изследовател: проф. дтн Румяна Коцилкова


Последна промяна:23-02-2023