Print this page

Оборудване

 

Лаборатория за изпитване на материали (ЛИМ)

гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 4, стая 61.

Доц. д-р инж. Румен Кръстев, направление „Мехатроника“, Тел. 02-979-6450, +359-889-701-105, e-mail: r_krastev@imbm.bas.bg

 

ЛИМ е експериментална изследователска лаборатория към Института по механика към БАН. ЛИМ извършва:

• Организиране и провеждане на механични изпитвания на образци от материали и различни (машинни, мехатронни) компоненти,

• Обработка и анализ на експерименталните резултати,

• Изготвяне на протоколи, доклади и отчети,

• Изготвяне на прогноза за дълготрайната якост на полимерни материали при постоянно натоварване, въз основа на данни от краткотрайни експерименти.

Изпитвания с научна цел, по инициатива на колеги от ИМех, се извършват, след обсъждане и договаряне на експеримента, с тяхно съдействие за осигуряване на необходимите образци и ако е необходимо – допълнителни приспособления.

ЛИМ организира и извършва изпитвания по поръчка на външни възложители. За всяко изпитване се сключва договор и се издава фактура. Наличното оборудване и основния пакет от експериментални методи са описани в следните таблици:

АПАРАТУРАНаименование, модел, производител

Измервана величина,

обхват на измерване

Неопределеност

Машина за якостни изпитвания

TIRA test 2300

TIRA GmbH

Сила, 1 kN, 10 kN

Преместване,

Т1: 0.080 mm, 0.8 mm, 2.5 mm

T3+лост: 1 mm, 10 mm, 30 mm

1%

 

0.001 mm, 0.004 mm

0.004 mm, 0.02 mm, 0.04 mm

Тензометрична апаратура

UPM 60

Hottinger Baldwin Messtechnic

Повърхностна относителна деформация, 2%

 

2%

Цифров мултиметър

D470

Protec

Напрежение

DC, 400 mV .. 1000 V

AC, 4 V .. 750 V

Ток

DC 40 mA .. 10 A

AC 40 mA .. 10 A

Честота, 200 Hz .. 200 kHz

Капацитет, 10 µF .. 10 mF

Температура, -40 .. 1300 oC

 

0.3%

0.75% - 2.5% (зависи)

 

0.5% - 0.75%

0.75% - 1.5%

0.05%

2%

1.5 oC

Цифров мултиметър

3415 USB

PeakTech

Напрежение

DC, 600 mV .. 1000 V

AC, 600 mV .. 1000 V

Ток

DC 600 µA .. 10 A

AC 600 µA .. 10 A

Съпротивление

600 Ω .. 60 M Ω

Честота, 100 Hz .. 10 kHz

Капацитет, 600 nF .. 300 µF

Температура, -55 .. 1000 oC

 

0.5% - 1.0%

1.0% - 1.5% (зависи)

 

1.5%

1.8% - 3.0%

 

0.5% - 1.5%

0.05%

5%

2% + 3 oC

Устройство за измерване на провисването при

три-точково огъване.

Собствена разработка

Провисване

на неутралната линия

100 µm

2 mm

10 mm

 

 

0.6 µm

0.02 mm

0.05 mm

Изпитвателна машина за якост при опън, натиск и огъване. Модел - zd10/90, VEB THŰRINGER INDUSTRIEWERK RAUENSTEIN Сила, 1000 kg 2%
Изпитвателна машина за якост на натиск. Модел - wpm - 60 t VEB Werkstoffprűfmachinen Leipzig Сила, 60 t 2%

 

 

TIRAtest 2300. Измерване провисването на неутралната линия при триточково огъване на къса греда

 

ИЗПИТВАНИ ПРОДУКТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изпитвани продукти

Характеристика

Методи за изпитване (Стандарт/ Методика)

Бетон, 40х40х160 mm призми

минимум 3 броя

Модул на еластичност при натиск

БДС EN 13412:2006

Бетон, 40х40х160 mm призми

минимум 3 броя

Якост на огъване

(Натоварване в 1 или 2 точки)

БДС EN 12390-5:2009

ASTM C78-09

Бетон, 40х40х160 mm призми

минимум 3 броя

Модул на еластичност при огъване на къса греда

Устройство за измерване на провисването

+ огъване според Тимошенко

Пластмаси

поне 5 броя

Якост при натиск,

модул на еластичност

EN ISO 604:2003

Ленти от пластмаса

поне 5 броя

Якост на опън,

еластичен модул

EN ISO 527-3:1995

Пластмаси, lo/h >= 16

поне 5 броя

Якост при огъване,

модул при огъване

EN ISO 178:2003

Пластмаси и метали,

дълги или къси

правоъгълни греди

Модул на еластичност при огъване

Устройство за измерване на провисването

+ теории за огъване

Пластмаси

 

Характеристики при пълзене

(опън или огъване)

БДС EN ISO 899-1:2004

Пластмаси

поне 10 бр. образци

Прогноза на дълготрайната якост въз основа на краткотрайни експерименти

 

Лабораторна методика

Топлоизолационни продукти

Напрежение при

10 % деформация, еластичност

БДС EN 826:1996

Гъвкави порести полимерни материали

с плътност до 250 kg/m3, мин. 3 бр.

Напрежение при

40 % деформация,

еластичност

 

БДС EN ISO 3386-1

Бетон,

Кубчета със страна 100 мм или 150 мм, 3 броя

Якост на натиск

БДС EN 206:2013+A1:2016

40х40х160 mm призми 3 броя

Якост на огъване

БДС EN 12390-5:2019

 

ЛИМ може да ползва и друго оборудване на ИМех, след съгласуване с лицата, които го използват.

 

 

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЛАЗЕРНО-ОПТИЧНА МЕТРОЛОГИЯ

Помещения 11 и 56

Асен Шулев, Симеон Карпузов

 

В лазерно-оптичната лаборатория на ИМех повече от 25 години се изследват механичните свойства и характеристики на различни обекти, материали и мехтронни системи. През последните години са изследвани множество нови композитни материали с приложение в гражданската и авио – индустрията. Голяма част от резултатите от тези научни изследвания са намерили пряка реализация в модерната европейска промишленост. Научните публикации от експерименталната дейност на лабораторията за последните 10 години са повече от 50 а проектите в които е участвала над 10.

Четири от последните научно изследователски проекта в които лабораторията участва активно са свързани с изследване, калибриране и управление на Микро Мехатронни Системи, Микро Флуидни Устройства, Микро Системи за Манипулация на Биологични Обекти и Роботизирани Системи за Инвитро Оплождане.

 

 

 

Лазерно-оптичната лаборатория на Института по механика се състои от две помещения, оборудвани за провеждане на прецизни оптични експерименти и две помощни помещения. Лабораторията разполага с голяма бетонна антивибрационна маса (8 m2), няколко гранитни и метални оптични релси със съответните универсални и специализирани носачи с твърди и настройваеми държатели, различни лазери, множество прецизни оптични елементи и системи, цифрови камери с висока резолюция, мехатронни позициониращи и ротиращи модули, пиезо-механични модули, електронно-измервателни уреди, управляващи блокове и изчислителни системи.

 

 

 

 

 

 

 

 

Малка част от наличната апаратура

Лазер

 

WERDI-V5 Coherent

http://lasers.coherent.com/lasers/verdi-5

Лазер

 

Lasos LGK 7654

https://www.lasos.com/products/lasos-he-ne-laser-series/

Лазер

 

Laser Glow

https://www.laserglow.com/product/R47-M-473-nm-DPSS-Laser-System

Отични елементи:

 

Огледала, делители на лъча, огледал, филтри и др.

 

https://www.edmundoptics.com/c/optics/602/

Микро обективи със зум х 2

 

VZM™ 1000i

 

https://www.edmundoptics.com/p/VZMtrade-1000i-Zoom-Imaging-Lens/12644/

Влакнесто оптично осветление

 

MI-150

https://www.edmundoptics.com/p/230V-MI-150-Fiber-Optic-Illuminator-wIris-and-IR-Filter/13463/

Цифрови камери:

 

IDS / UI-1490SE – C

IDS / UI-1490SE – M

 

ISG / LW-5S

 

https://en.ids-imaging.com/store/products/cameras/ui-1490se.html

http://isgcameras.com/wp-content/uploads/2015/09/ISG_LW-5-S-1394-C_Datasheet_UG.pdf

Микроскоп

 

Axio Observer Z1

Zeiss

https://www.zeiss.com/microscopy/us/products/light-microscopes/axio-observer-for-biology.html

Интраорален дентален лазерен скенер

 

CEREC Bluecam Sirona

https://manuals.sirona.com/en/digital-dentistry/cerec-chairside-solutions/cerec-ac-with-cerec-bluecam

Интерферометрични клетъчни системи

https://www.edmundoptics.com/c/optical-cage-system/763/

Прецизни моторизирани позициониращи устройства

 

OWIS:

LIMES 122 High Precision Linear Stage x 2

 

HVM 100 Motorised Elevator Stage

 

DMT 65 Rotary Measurement Stage

 

https://www.owis.eu/en/products/motorized-positioning-systems/produktgruppe/lineartische-1/produkt/127/productview/Main/

 

Контролер за позициониране

OWIS PS 90

https://www.owis.eu/en/products/motorized-positioning-systems/produktgruppe/steuerungssysteme/produkt/150/productview/Main/

Пиезо актуатори

 

Physik Instrumente

https://www.physikinstrumente.com/en/products/linear-actuators/nanopositioning-piezo-actuators/p-840-preloaded-piezo-actuators-101000/

Контролер за пиезо актуатори – 4 канала

 

Physik Instrumente

https://www.physikinstrumente.com/en/products/controllers-and-drivers/controller-systems-for-multiple-axes-mixed-drive-types/c-885-pimotionmaster-900608/

Мултиметър

 

Fluke 289

 

https://www.fluke.com/en-us/product/electrical-testing/digital-multimeters/fluke-289

Захранващ блок

 

MATRIX MPS-3005L-3

 

https://www.tme.eu/bg/details/mps-3005l-3/mnogokanalni-zahranvashti-ustroystva/matrix/

 

Използваните и развивани научно изследователски техники и методи в лабораторията са:

- Интерферометрия;

- Проекционно Моаре;

- Цифрова холография;

- Цифрова Корелация;

- Спекъл;

- 3D сканиране;

- Компютърно зрение;

- Обработка на образи и сигнали;

 

Предлагани услуги:

 • Експертна и консултантска дейност в областта на лазерно-оптичната метрология;

 • Проектиране и реализация на опто-мехтронни системи с приложение в индустрията, биологията и медицината;

 • Безразрушително и безконтактно измерване полето на преместванията със суб-микронна точност в процеса на деформация на обекти с макро и микро размери;

 • Определяне на особени зони от изследваните обекти с повишен риск за потенциални повреди, счупване и пропукване;

 • Сравнителен анализ на оптични елементи;

 • Измерване и оценка на грапавост на материали и изделия;

 • Калибриране на Мехатронни и/или Роботизирани Системи;

 • Измерване силите на взаимодействие между микро обекти;

 • Софтуер, алгоритми и системи за визуален контрол на Роботизирани Мехатронни Системи;

 • Софтуер, алгоритми и системи за качествена и количествена оценка на обекти със субмикронна точност (отклонение от зададена 3D форма);

 • Софтуер и алгоритми за обработка на сигнали и изображения.

 

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРИЯ ПО БИОМЕХАТРОНИКА

Доц. д-р Иванка Венева, стая 208/432

Aпаратура и специализирано оборудване


Наименование, тип, производител

Описание

Noraxon MyoMotion,

Velamed Science Motion.

Апаратура за измерване в статика и динамика на биомеханичните движения на човека. Включва 7 IMU безжични сензори с aкселерометър, жироскоп и магнитометър за измерване на премествания, скорости, ускорения, 200Hz sampling rate 30m range

Noraxon DDTS,

Velamed Science Motion.

8-канална система с EMG сензори за анализ на нервно мускулната активност, чрез измерване на електрическите потенциали на мускулите

FDM-T SciFit, Zebris, Velamed Science Motion.

Силова бягаща пътека за измерване на опорните реакции при ходене с вградени 5376 капацитивни сензора и контролер, 22" x 62", LCD Display, Measuring range 1-120N, 3.0 continuous horsepower motor, Sampling rate of 100Hz

MR3 software Noraxon Research

Софтуер за биомеханичен анализ на човека

MR3 myoMUSCLE software module

MR3 myoPRESSURE-T software module

MR3 MyoMotion software module

NI USB 6225, National Instruments

DAQ, Многоканален измервателен модул, USB, 16-bit, 80-channel, 250 kS/s sampling rate, two 32bit counters/timers, and digital triggering.

80 AI (16-Bit, 250 kS/s), 2 AO (833 kS/s), Up to 24 DIO,

NI USB 6211, National Instruments

DAQ, Многоканален измервателен модул, USB

16 AI (16-Bit, 250 kS/s), 2 AO (250 kS/s), 4 DI, 4 DO,

аналогови и цифрови входове и изходи.

9620-05-DAQ, ATI Industrial automation

F/T Data Acquisition (DAQ), Многоканален измервателен модул с три сензора за измерване на сила и въртящ момент по шест оси

OptiTrack V120:Trio,

Natural Point,

Оптична система - тракер за движение с рефлективни маркери. 800nm IR Long-pass & Filter Switcher

http://www.optitrack.com/products/flex-13/

http://www.optitrack.com/software/

Oculus SDK,

Oculus Rift

Ново поколение виртуален шлем за виртуалната реалност, включващ система за проследяване на движенията на главата и приспособление за тактилно очуствяване на ръката

3D printer, Leapfrog

3D принтер за бързо прототипиране

Еxoskeleton for Upper Limbs

Активна ортеза за горен крайник с пневматични задвижващи механизми и контролери със силова обратна връзка. Хаптик интерфейс за интерпретиране на сензорна информация от виртуална реалност.

Еxoskeleton for Lower Limbs

Активна ортеза за долен крайник с пневматични изкуствени мускули и регулируем въртящ момент. Асистивно помощно устройство.

Exointerface

Графичен потребителски интерфейс за калибриране, комуникация и взаимодействие на екзоскелетона с виртуална реалност. Екзоскелетона може да работи в три режима:

- Асистивен режим при нарушения в движенията на човека

- Система за проследяване на движението с обмен на данни с виртуална реалност

- Хаптично и рехабилитационно устройство

 Последна промяна:30-09-2021