Print this page

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛАБОРАТОРИИ

- Химическа лаборатория

- Лаборатория Реология

- Лаборатория Преработване на полимери

- Лаборатория Термични изпитвания:

  • - Диференциална сканираща калориметрия

  • - Диференциален термичен анализ и Термогравиметричен анализ

  • - Термомеханични изпитвания

- Оптична микроскопия

- Лаборатория за изпитване на силикатни и полимерни конструкционни композити:

  • - Изготвяне на пробни тела от силикатни и полимерни материали

  • - Физични свойства на материалите

  • - Механични изпитвания на материалите

  • - Високотемпературни изпитвания


Последна промяна:02-04-2021