Print this page

Ангел Балтов


Заемана длъжност:
Чл.Кор. дн. проф. инж.

Секция/Лаборатория:

Механика на деформируемо твърдо тяло

 

Починал на 10.04.2024 г.

Некролог

CV
Последна промяна:15-04-2024