Print this page

Лаборатория Реология

ЛАБОРАТОРИЯ ПО РЕОЛОГИЯ

За измерване на реологични свойства (стационарен и динамичен вискозитет, и динамични модули на вискозоеластичност) на течни системи, дисперсии, пастообразни материали и полимерни стопилки. Разполага с апаратура „Реотрон Брабендер", с два измервателни модула конус-плоскост и цилиндър-цилиндър, за измервания в стационарен и осцилационен режим при постоянна скорост на течене.

 

За контакти: тел. 02/979-2461 , 02/979-2479 и  02/979 6462


Последна промяна:14-05-2012