Print this page

Тема 1

МЕХАНИКА НА МАТЕРИАЛИ, СТРУКТУРИ И ПРОЦЕСИ

 

Механично поведение на композитни материали.

Определяне на механично поведение на конвенционални материали, нови материали и биоматериали от съдов произход.

Разработване и приложение на експериментални методи за изследване на материали и конструкции.

Приложение на безразрушителни методи в механиката.

Нови решения в строителното инженерство съгласно европейските изисквания за жилищното строителство.

 

Изследователи: доц. д-р инж. Ана Янакиева (координатор); Акад. Ячко Иванов; чл. кор. Ангел Балтов; чл. кор. Стефан Радев; проф. д.н. Васил Кавърджиков; доц. д-р Никола Николов; доц. д-р инж. Йордан Мирчев; доц. д-р Георги Стоилов; доц. д-р Гергана Н. Николова;  доц. д-р Десислава Пашкулева; доц. д-р Йонка Иванова; доц. д-р инж. Р. Казанджиев; гл. ас. Борис Велев; гл.ас. Татяна Симеонова; маг. инж. Алаксандър Алексиев; инж. Цветан Борисов; лаб. Ивелина Маринова.

 

Сътрудници: Проф. д.н. В. Ковтун; Доктор Е. Горанова; инж. д-р П. Чукачев


Последна промяна:13-02-2023