Print this page

Камен Кръстев ДелчевЗаемана длъжност: доцент

Секция: Мехатроника

Стая №: 432

Тел.: (02) 979 74 85

E-mail: kamen@imbm.bas.bg

 

Научни степени, организация, година:

 

 

Доктор, Московски държавен университет и Институт по приложна математика “М. В. Келдиш” на Руската академия на науките (РАН), 1994 г.

Области на професионален интерес (ключови думи):

 

Идентификация на многозвенни системи; Оптимално управление на механични системи; Двуточкови гранични задачи; Управление със самообучение на манипулационни роботи; Пограмиране на STEP7 за SIEMENS SIMATIC S7200 PLC.

Допълнителна инфомация

 

Избрани публикации:

 

 1. Delchev K., Iterative learning control for robotic manipulators: A bounded-error algorithm, International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com). DOI: 10.1002/acs.2454 (2013).

 2. Boiadjiev, G., Kastelov, R., Boiadjiev, T., Kotev, V., Delchev, K., Zagurski, K., Vitkov, V., Design and performance study of an orthopaedic surgery robotized module for automatic bone drilling, International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery, Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/rcs.1479 (2013).http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rcs.1479/abstract

 3. George Boiadjiev, Vladimir Kotev, Kazimir Zagurski, Kamen Delchev, Tony Boiadjiev, Rumen Kastelov, Robotized System for Bone Drilling and Cutting in Orthopedic Surgery, Advanced Materials Research, 740, pp. 92-98 (2013).http://www.scientific.net/AMR.740.92

 4. Delchev K., Iterative learning control for nonlinear systems: A bounded-error algorithm, Asian Journal of Control 15 (2) , pp. 453-460 (2013).

 5. Kotev V., G. Boiadjiev, H. Kawasaki, T. Mouri, K. Delchev, T. Boiadjiev. Design of a Hand-Held Improved Robotized System for Bone Drilling and Cutting in Orthopedic Surgery. Proceedings of IEEE/SICE International Symposium on System Integration, Fukuoka, Japan, 2012, 504-509. (ISBN: 978-1-4673-1497-8)

 6. Delchev K., Simulation-based design of monotonically convergent iterative learning control for nonlinear systems, Archives of Control Sciences, Volume 22(LVIII) No. 4, (2012) pp. 371–384.

 7. T. Boiadjiev, K. Zagurski, G. Boiadjiev, K. Delchev, V. Vitkov, I. Veneva, R. Kastelov, “Identification of Bone Structure During Automatic Drilling in Orthopedic Surgery”, Mechanics Based Design of Structures and Machines, Vol. 39(2), pp 285 – 302, DOI: 10.1080/15397734.2011.550863, (2011)

 8. Kamen Delchev, George Boyadjiev, Synthesis and Computer Simulation of Learning Control of Horizontal Robot Arm, Proceedings of the 9th IFAC International Symposium on Robot Control (SYROCO 2009), Gifu Japan, September 9-12, 2009, pp 301-306, (2009).

 9. Delchev K., Zahariev E., Computer simulation based synthesis of learning control low of robots, Mechanics Based Design of Structures and Machines, Taylor & Francis Group, Vol. 36, No. 3, pp. 225 – 248 , (2008).

 10. Platonov А., Mitutsova L., Delchev K., Vitkov V., Chavdarov I., Latkovski V., Yaroshevsky V., Nikitin O. Development of a mechatronic system “GAITSIM” for biomechanical rehabilitation of patients paraplegics. J. Engineering mechanics, Association for Engineering Mechanics, Engineering Academy of the Czech Republic, ISSN 1802-1484, Vol. 14, No. 4, pp. 249-258, (2007).

Проекти:

 

 • “Система за автоматично пробиване на кости в ортопедичната хирургия” - ID No: FFNNIPO_12_01547 / Фонд "Научни изследвания".

 • Проект - ID No: BG051PO001-3.3-05/001, по схемата „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Министерство на образованието и науката.

Членство в научни организации:

 

Награди:

Лична страница


Последна промяна:29-02-2016