Print this page

Магдалена Иванова

Магдалена Иванова

*Институт/Университет

Институт по механика

 

Секция/Лаборатория/Катедра

Физико-химична механика

Тел.: (02) 9792423

E-mail: magdalena.ivanova@imbm.bas.bg magdalin@gmail.com

 

*Научни степени, организация, година:

 

 

 

 

Магистър, спец. " Строителство на сгради и съоръжения", Университет по архитектура, строителство и геодезия, София, 2007;

 

*Области на професионален интерес (ключови думи):

високо технологични бетони, нови материали, иновации, структурни свойства и механично поведение, стандартни изпитвания;

 


Последна промяна:04-02-2013