Print this page

Ангел Балтов


Заемана длъжност: Чл.Кор.
Секция/Лаборатория: Механика на деформируемо твърдо тяло
Стая No: 306
Тел:: (02) 979 6441
E-mail: anguelbaltov@gmail.com

Научни степени, организация, година: CV


Допълнителна инфомация

Избрани публикации: тук

Проекти: KMM-VIN, KMM-NoE

Членство в научни организации: CV

Награди: 1. Орден „Кирил и Методи” IIст. (1985)

2. Медал на БАН „Марин Дринов” (2004)

3. Почетен член на Института по механика, БАН (2010)

Последна промяна:07-06-2016