Print this page

Тема 1

ИЗСЛЕДВАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА АНТРОПОМЕТРИЧНИТЕ И МАСОВО-ИНЕРЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО: ОСНОВА ЗА АНАЛИЗ НА ДВИЖЕНИЯТА НА ЧОВЕКА

 

Работен колектив:

Служители

стая

тел. (02)

e-mail

104

979 6378

gergana@imbm.bas.bg

410

979 6468

stefan@imbm.bas.bg

410

979 6468

radosveta@imbm.bas.bg

Асоциирани членове

408

979 6467

kiriazov@imbm.bas.bg

Докторанти

Десислава Самуилова Деспотова

208

979 6427

despotova85@imbm.bas.bg

 

Изследванията и разработките в предлагания проект са в следните направления:

1. Изследване масово-инерционните характеристики на човешкото тяло и извеждане на нови резултати за инерционните характеристики на неговите главни сегменти при различни задания за движение.

Изследването на геометричните и масово-инерционни характеристики на човешкото тяло е от ключово значение при анализа на движението на човека и на много биомеханични дейности. Настоящият проект предлага създаване на нови математически модели на човешкото тяло за оценка на масово-инерционните характеристики на българските мъже и жени, както и тяхната компютърна реализация. Моделите са приложими в медицината (ортопедия и травматология), протезиране и ортотика, рехабилитационната роботика, компютърни симулации, спорт, ергономия, криминалистика и други области.

2. Анализ и оптимизация на двигателния контрол при различни обстоятелства и задания за движение.

Движенията на човека с или без технически средства за рехабилитация са изключително сложни за анализ, моделиране, управление и оптимизиране динамични системи. Необходимо е да се удовлетворяват комплицирани изисквания за точност на позициониране, време за изпълнение на движението и разход на енергия. За тази цел разработваме паралелно подходи за моделиране, идентификация, анализ на управляемост и оптимално проектиране на (био-) мехатронни системи.

 

 

 

 

ПРОЕКТИ

• Проект ФНИ ДН 07/5 от 15.12.2016г. „Изследване на антропометричните масово-инерционни характеристики на българските мъже и жени на базата на математически модели на човешкото тяло“ с ръководител доц. д-р Гергана Ст. Николова.

• “Wearable Robots for Augmentation, Assistance or Substitution of Human Motor Functions”, COST Action CA16116, March 2017 - September 2021, project leader: Dr Jan Veneman (ES).


Последна промяна:02-04-2021