Print this page

Стилияна Стоянова


Заемана длъжност: инж. химик

докторант

Направление: Механика на флуидите

 

Отворена лаборатория по експериментална микро и наномеханика (ОЛЕМ)

Стая No: 429, блок 4

Тел: +359 2 979 6407

E-mail: s_stoyanova@imbm.bas.bg

stiliyana813@gmail.com

 

Научни степени, организация, година:

 

 

Магистър инженер - химик, Химикотехнологичен и металургичен университет, Химично и биохимични инженерство (на френски), 2022.

Области на професионален интерес (ключови думи):

Разработване и характеризиране на полимерни нанокомпозити с хибридни нанопълнители за 3D печат на композитни структури.

 

Допълнителна инфомация

Докторант по съвместна докторантура на ИМех /ОЛЕМ/ и UTC, Франция /2023-2025/

Тема на докторантурата: „Хибридно усилени полимери за интелигентни и гъвкави композитни структури

 

 

Последни публикации:

Последни проекти: 


Последна промяна:08-12-2022