Print this page

Тема

Тема на ОЛЕМ от Научния план на ИМех, Направление "Механика на флуидите" (2020-2023)


Разработване на усилени и функционални полимерни нанокомпозити за 3D печат

Ръководител: проф. д-р Евгени Иванов

Ще бъдат разработени и изследвани нови нанокомпозитни филаменти от специални полимери (PVDF, HDPE и PLA), с хибридни нанопълнители (смеси от графен, въглеродни нанотръби и др.), които да се отличават с високи якостни характеристики, отлична топлопроводност и електропроводност, и да са подходящи за 3Д печат (FDM) на детайли за мехатрониката и електрониката.

 

Задача 1:

Разработване на реологични методи за дизайн на полимерни нанокомпозити с хибридни пълнители и за оптимизиране на процеса 3Д печат.

Ръководител: проф. дтн Румяна Коцилкова

 

Задача 2:

Изследване на механичното усилване на хибридните пълнители на макро, микро и наноразмерно ниво, в нанокомпозитните филаментиi и в 3Д печатните структури.

Ръководител: проф. д-р Евгени Иванов

 

Задача 3:

Функционалност на нанокомпозитните печатни структури - изследване на термичната стабилност, топлопроводност и електропроводност.

Ръководител: прод. дтн Румяна Коцилкова


Последна промяна:16-08-2022