Print this page

Процедури преди 15.04.2016

 

 • Затворени процедури
 • Възложени процедури

Затворени процедури

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърна, периферна техника и РС компоненти и аксесоари"

 1. Публична покана
 2. Техническо задание
 3. Документи
 4. Протокол от заседание на комисията
 5. Договор
 6. Договор

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Осигуряване на самолетни билети и билети за сухоземен транспорт, резервация за настаняване в хотел и застраховки на служителите на Института по механика – БАН при служебните им пътувания в страната и чужбина"

 1. Публична покана
 2. Техническо задание
 3. Протокол от заседание на комисията
 4. Договор за услуга

 

 

Възложени процедури


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осигуряване на самолетни билети и багаж, резервации за настаняване в хотел и застраховки на служителите на Института по механика при БАН за служебни пътувания в страната и чужбина, както и за страните в които има въведен визов режим”

 1. Документация

 2. СТАНОВИЩЕ за осъществен контрол

 3. СТАНОВИЩЕ за осъществен контрол - част 2

 4. Обявление

 5. Решение

 6. Разяснение по чл. 33, ал.2 от ЗОП

 7. ПРОТОКОЛ No 1

 8. УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

 9. УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 58, ал. 3 от ППЗОП

 10. Доклад на комисията

 11. Протокол 2

 12. Протокол 3

 13. Протокол жребий

 14. Решение за класиране

 15. Договор

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърна, периферна техника и РС компоненти и аксесоари"

 1. Публична покана
 2. Техническо задание
 3. Документи
 4. Протокол от заседание на комисията
 5. Договор
 6. Договор

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Осигуряване на самолетни билети и билети за сухоземен транспорт, резервация за настаняване в хотел и застраховки на служителите на Института по механика – БАН при служебните им пътувания в страната и чужбина"

 1. Публична покана
 2. Техническо задание
 3. Протокол от заседание на комисията
 4. Договор за услуга

 

 


Последна промяна:07-05-2018