Print this page

Отчети

Отчет на ИМех за 2023

 

Научен отчет

Годишен отчет публикации

Годишен отчет цитати

Финансов отчет

 

Отчет на ИМех за 2022

 

Научен отчет

Годишен отчет публикации

Годишен отчет цитати

Най-значими постижения

Финансов отчет

Отчет на ИМех за 2021

Научен отчет

Годишен отчет публикации

Годишен отчет цитати

Финансов отчет

Отчет на ИМех за 2020

Научен отчет

Годишен отчет публикации

Годишен отчет цитати

Финансов отчет

 

Отчет на ИМех за 2019

 

Отчет на ИМех за 2018

 

Отчет на ИМех за 2017


Отчет на ИМех за 2016

 

Отчет на ИМех за 2015


Отчет на ИМех за 2014

 

Отчет на ИМех за 2013

 

Отчет на ИМех за 2012

 

Отчет на ИМех за 2011


2010

Отчет на ИМех
Приложения към отчета на ИМех
Отчет на НС на ИМех
Отчет на АК на ИМех
2009
Отчет на ИМех
Приложения към отчета на ИМех
Отчет на НС на ИМех
Отчет на АК на ИМех
2008
Отчет на ИМех
Приложения към отчета на ИМех
Отчет на НС на ИМех
Отчет на АК на ИМех


Последна промяна:26-01-2024