Print this page

Допълнителна информация

СПИСЪК НА ЦИТИРАНИЯТА НА ПУБЛИКАЦИИТЕ  НА

 

на проф. дфн Даниел Маринов Данчев

 

За актулното състояние на тази информация моля посетете

http://scholar.google.com/citations?user=Xd4qRfAAAAAJ

 


Последна промяна:27-04-2015