Print this page

Образование

Докторски програми

Институтът по механика (ИМех) е водещ научен център с дългогодишни традиции във фундаменталните и приложни научни изследвания в областта на механиката, роботиката, мехатрониката, биомеханиката и сродни области. Той участва в подготовката на докторанти и висококвалифицирани специалисти, осъществява експертна и иновационна дейност и пряко прилага научни резултати в практиката.

Основни приоритети на ИМех са развитието на тематиката на института в съответствие със световните тенденции в механиката, осъществяването на активно международно научно сътрудничество и приобщаването към тенденциите и насоките на Европейския съюз за развитие на науката.

Институтът по механика е акредитиран за обучение на докторанти по следните докторантски програми:

 

Докторска програма / Специалност

Оценка от НАОА

Акредитирана до

Професионална област / Професионално направление

Теоретична механика

9,15

23.02.2027 г.

4. „Природни науки, математика и информатика“

4.5 Математика

Приложна механика

9,58

23.02.2027 г.

4. „Природни науки, математика и информатика“

4.5 Математика

Механика на деформируемото твърдо тяло

9,48

23.02.2027 г.

4. „Природни науки, математика и информатика“

4.5 Математика

Механика на флуидите

9,52

23.02.2027 г.

4. „Природни науки, математика и информатика“

4.5 Математика

Биомеханика

9,59

23.02.2027 г.

4. „Природни науки, математика и информатика“

4.5 Математика

Математическо моделиране и приложение на математиката

9,67

30.06.2026 г.

4. „Природни науки, математика и информатика“

4.5 Математика

Роботи и манипулатори

9,12

06.10.2026 г.

5. „Технически науки“

5.1 Машинно инженерство

Технология на композитните материали

9,44

24.01.2026 г.

5. „Технически науки“

5.6 Материали и материалознание

 

 

Докторанти към 15.06.2018 г. в Института по механика на БАН:


Редовно обучение

Име, презиме, фамилия

Докторант

Ръководител

Специалност

Дата на зачисляване

Срок за отчисляване

Забележка

1

 

Петър Георгиев Мандиев

 

 

01.10.2015

 

01.10.2018

 

 

 

проф. Здравко Бонев

(УАСГ)

доц. Филип Филипов

2

 

Симона Николаева Донева

 

 

01.10.2016

 

01.10.2019

 

 

 

проф. Емил Маноах

3

 

Свилен Иванов Попов

 

 

01.10.2017

 

01.10.2020

 

 

 

проф. Васил Василев

4

 

Христиана Ангелова Величкова

 

 

01.10.2015

 

01.10.2019

 

 

 

проф. Румяна Коцилкова

доц. Евгени Иванов

5

 

Радост Иванова Иванова

 

 

01.10.2017

 

01.10.2020

 

 

 

проф. Румяна Коцилкова

доц. Евгени Иванов

6

Поля Славчева Ангелова

 

01.01.2016

01.01.2019

 

проф. Румяна Коцилкова

доц. Евгени Иванов

7

Денислав Здравков Сербезов

 

01.01.2018

01.01.2021

 

 

проф. Николай Витанов

доц. Елена Николова

8

Явор Христов Йотов

 

01.01.2017

01.01.2020

 

доц. Николай ЗлатовЗадочно обучение

Име, презиме, фамилия

Докторант

Ръководител

Специалност

Дата на зачисляване

Срок за отчисляване

Забележка

1

 

Гергана Стефанова Чалъкова

 

01.01.2011

01.01.2015

отпуск майчинство 06.10.2018

чл.кор Ангел Балтов

доц. Мария Дачева

2

 

Милан Бориславов Рашевски

 

01.09.2015

01.09.2019

 

доц. Славчо Славчев

доц. Мая Стоянова

(Централна лаб. по слънчева енергия)

проф. Николай Витанов

3

 

Румен Иванов Борисов

 

01.01.2016

01.01.2020

 

проф. Николай Витанов

4

 

Петър Валентинов Тодоров

 

01.01.2015

01.01.2019

 

доц. Филип ФилиповСамостоятелна подготовка

Име, презиме, фамилия

Докторант

Ръководител

Специалност

Дата на зачисляване

Срок за отчисляване

Забележка

1

 

Жан Стефанов Иванов

 

04.06.2015

04.06.2018

отчислен 31.05.2018

 

доц. Александър Попов

2

 

Рикардо Д Агнолузо Браншер

 

16.11.2017

16.11.2020

 

проф. Стефан Стефанов

3

 

Ставрос Георгиос Мескос

 

03.11.2016

17.04.2019

 

проф. Стефан Стефанов

4

 

Асен Николаев Христов

 

15.06.2017

15.06.2020

 

доц. Валери Найденов

5

 

Велико Динков Дончев

 

03.11.2016

03.11.2019

 

проф.Клементина Младенова

проф. Иван Младенов

 

Полезни връзки:

ПРАВИЛНИК за разпределение, разходване и отчитане на субсидията за издръжка на обучението на докторантите в БАН

 

Нормативна база за формиране на издръжка за обучението на докторантите

 

Примерни конспекти:

 

Писмо за утвърдени Док. програми за 2018/2019 с кратко описание

 

Акредитирани докторски програми в Българска академия на науките

https://www.neaa.government.bg/134-akreditirani-doktorski-programi-v-nauchni-organizacii/600-akreditirani-doktorski-programi-v-balgarska-akademija-na-naukiteПоследна промяна:17-06-2024