Print this page

Момчил Ненов

 

Институт по механика към Българската Академия на Науките

Редовен докторант

НСЗ Биомеханика

Тел: (02) 979 6411

E-mail: m.nenov@imbm.bas.bg

 

Научни степени, организация, година:

 

 

Магистър, Софийски Университет „Св. Климент Охридски", 2010 г.

Редовен докторант в Института по механика към БАН от 2011 г.

Области на професионален интерес (ключови думи):

Моделиране клетъчни сигнални пътеки с участието на микро РНК, Системна Биология

Научен ръководител: доц. д-р Светослав Николов

Допълнителна инфомация

 

Избрани публикации:

 

 

 

Проекти:

 

 

Членство в научни организации:

 

Награди:

Лична страница

 


Последна промяна:22-02-2012