Print this page

Ана Янакиева Янакиева

 

Заемана длъжност: доц. д-р инж.

Направление:

Механика на деформируемо твърдо тяло

Стая: 307

Телефон: +359 2 979 64 42

E-mailaniyanakieva@imbm.bas.bg

Избрани публикаци: тук

Членство в научни организации:

СУБ, IAENG

Проект: Механо-математично моделиране поведението на интелигентни би-материални структури, DFNI E02/10 121214, (2014-2016), ръководителПоследна промяна:17-01-2024