Print this page

40 години Институт по механика

Институтът по механика (ИМех) отбелязва своята 40-годишнина и 55 години от началото на организираните изследвания по механика в Българската академия на науките.

Събитието ще бъде отбелязано с тържествено заседание в Института по механика на 7 ноември 2017 г. в зала 510, ет. 5 от 14.00 часа и ще бъде посветено на миналото, настоящето и бъдещето на Института.

 

 

ПРОГРАМА


 • Откриване на тържественото заседание и встъпително слово от Директора на Института по механика проф. Васил Кавърджиков.
  • На откриването ще присъстват представители на Институт фон Карман (VKI), Белгия.

 

 • Презентации на ръководителите на направления.
  • проф. дмн Николай Витанов - ръководител на направление Механика на флуидите.
  • Съдоклад проф. д.т.н Румяна Коцилкова - Проект H2020-MSCA-RISE-734164 Graphene 3D http://graphene3d.imbm.bas.bg/.
  • доц. д-р Детелина Игнатова - ръководител на направление Мехатроника.
  • Проф. дн Даниел Данчев - Математическо моделиране и числени симулации

 

 • Кафе пауза.

 

 • Презентации на ръководителите на направления.
  • проф. д-р Емил Маноах - Механика на деформируемото твърдо тяло проф.
  • д-р Надя Антонова - Биомеханика
  • доц. д-р инж. Валерий Найденов - Физико - химична механика

 

 • Връчване на грамоти.

 

 • Споделени спомени на проф. Ангел Балтов за научни разработки на Института по механика в близкото минало.

 

 • Закриване на заседанието с неформални разговори на чаша вино.

Последна промяна:02-04-2021