Print this page

Научни Направления

Понастоящем научно-изследователският състав на ИМех се състои от 99 учени, в това число 1 член-кореспондент, 14 професори, 52 доценти, 20 главни асистенти и 12 асистенти. Докторите на науките са 11, а докторите – 65. Съставът на института включва математици, механици, физици, строителни и машинни инженери, биолози и др. Научната дейност в Института по механика се развива в шест основни направления:


Последна промяна:28-02-2016