Categories: BGNews
      Date: юни 30, 2010
     Title: Фонд " Научни изследвания "
публикува изисквания и указания при отчитане на договорите от конкурсната сесия на Фонд „Научни изследвания" от 2008 г. и следващите конкурсни сесии

Указанията могат да бъдат изтеглени от страницата на ФНИ:

 http://www.nsfb.net/