Categories: BGNews
      Date: юни 23, 2010
     Title: Подкрепа за жените в науката
Стипендии-поощрение за жени, които ще се занимават с наука в България

Стипендиантска програма на L`OREAL-България „За жените в науката"

Инициативата предоставя 2 стипендии по 5000 евро на българки до 35-годишна възраст, работещи в сферата на естествените науки.

Кандидатките за стипендии по програмата ще могат да подадат заявленията си до 1 септември 2010 г. в Националната комисия на България за ЮНЕСКО по пощата или на имейл адрес: snishkova@mfa.government.bg.

Проектите ще бъдат оценявани от професионално жури с председател проф. Анастас Герджиков и членове- експерти в областта на науката.

Формуляри и повече информация:
http://www.unesco-bg.org/?language=bg&section=news&post=67