Categories: BGNews
      Date: май 24, 2010
     Title: 7РП - NMP Workprogramme 2011
В края на юли 2010 се очаква обявяването на конкурсите по 7РП - Nanosciences, Nanotechnologies, Materials & new Production Тechnologies (NMP) Workprogramme 2011!

Очаква се в края на юли 2010 Европейската комисия да обяви конкурсите за 2011 за проекти по програмата Nanosciences, Nanotechnologies, Materials & new Production Тechnologies (NMP). Повече информация можете да намерите на страницата на Cordis или на страницата на проект NMPTeAm:
http://www.nmpteam.com/call-information/ 
Списъкът на предварителните теми на NMP Workprogramme 2011 можете да прегледате ТУК.