Categories: BGNews
      Date: май 24, 2010
     Title: Стратегия „Европа 2020“
На 3.03.2010 Европейската комисия стартира стратегия „Европа 2020" за излизане от кризата и за подготвяне на икономиката на ЕС за следващото десетилетие.

 Ново: Извадка от стенограмата от заседанието на Министерски съвет от 5.05.2010 относно: "Доклад относно одобряване на Рамкова позиция на Република България относно двустранни консултации по националните цели във връзка със стратегията Европа 2020" - download as PDF  
 
Европейската комисия стартира подготовката на стратегия „Европа 2020" за излизане от кризата и за подготвяне на икономиката на ЕС за следващото десетилетие. Комисията посочва три ключови двигатели за растеж, които да бъдат въведени в действие посредством конкретни действия на равнище на ЕС и на национално равнище:
Тези усилия за растеж и трудови места се нуждаят от поемането на ангажимент на най-
високо политическо равнище и обединяването на всички участници в цяла Европа. Определени са пет цели за това къде следва да се намира ЕС през 2020 г. и чийто напредък може да бъде проследен.
На национално равнище държавите-членки трябва:
Според графика за изготвяне на стратегията "Европа 2020" до октомври 2010 страните членки трябва да са готови с националните си стратегии "Stability/Convergence Programmes and National Reform Programmes".
 
Пълен текст на Стратегията можете да свалите като pdf от ТУК  на български или download version in EN: pdf file. Дискусията за стратегията на България можете да проследите на http://bulgaria2020.bg
График за определяне на стратегическите цели и мерки: EUROPE 2020 Timeline