Categories: BGNews
      Date: апр  9, 2010
     Title: ЗАКОН ЗА „АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ”
Покана за среща в Големия салон на БАН на 12.04.2010 от 17.00 часа.

ЗАКОН ЗА „АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ"
ПРЕДСТОИ ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ!
В СРЯДА - 14.04.2010 Г.
в пленарна зала на Народното Събрание

Сдружението на младите учени „Когито"и неправителствени организации на учените,
организират
СРЕЩА
на 12.04.2010г. (понеделник), от 17:00 часа
в София, в Големия салон на Централно Управление на БАН 
ЗА ДА РЕШИМ:
ЩЕ ГО ОТХВЪРЛИМ И ЩЕ ПРОТЕСТИРАМЕ?
ИЛИ ЩЕ ГО ПРИЕМЕМ ТАКЪВ, КАКЪВТО Е?
Ето въпросите , които си задаваме:
* Дали приказките за качество, конкуренция, „съдбата на парите на данъкоплатците" и пр., и пр. се превърнаха в повод за нова необмислена реформа в науката и висшето образование?
* От кого всъщност ще зависи академичното израстване? Е ли РЕКТОРЪТ единствената личност, държаща хляба, ножа и критерия за научен напредък - (в БАН - директори на институти) и къде в схемата са студентът, преподавателят и ученият. Дали планираната
децентрализация на управлението на кариерното развитие по-скоро ще ги даде от ръцете на външен орган като ВАК, в лапите на администратори, където проявата на лично отношение ще придобие преобладаващо значение?
* Има ли място за личността на учения, преподавателя и студента в редложения закон, наречен „за развитието на академичния състав в Република България"? Къде остава мобилността в новата система на крепостни преподаватели и учени?
* Изключена ли е опасността научната общност за кратко време да се напълни със симпатични на шефовете си асистенти, доценти и професори без научна основа, които дълги години напред ще кадруват, колят и бесят в системата?
* Необходими ли са ясно разписани правила, свързани (например) с натрупани точки, които независимо от конкретната институция, да гарантират, че добре свършената работа директно ще води до повишаване в академична длъжност?
* Дo колко предложения закон е в синхрон с пропагандираната преди изборите политика за принципа за личността като двигател на конкурентната икономика и обществото на знанието, законова, институционална и комуникационна среда, в която личностите на преподавателя, учения и студента имат пълна свобода за творческа
изява и до колко политиката на управляващите в областта на науката и образованието оправдава доверието на българския данъкоплатец? В случай, че законът бъде приет в този вид, предлагаме протест!
 
За повече информация, потвърждение за участие или просто за мнения:
2xamp3x@gmail.com
 
Сред поканените са: колеги от висшите училища, научните организации и
академии, синдикални, докторантски, студентски и неправителствени
организации, експерти и медии, които имат отношение към висшето
образование, науката и ролята на личността в обществото на знанието.
 
Сдружение на младите учени „Когито"
 
09.04.2010г.