Categories: BGNews
      Date: окт 15, 2009
     Title: Проект с община Тервел
През месец септември ИМех завърши голям проект с община Тервел, подкрепен финансово по програма "Красива България".

През месец септември 2009 ИМех-БАН завърши голям проект с община Тервел, подкрепен финансово по програма "Красива България".

Проектът включва изграждането на един голям и един по-малък градски фонтани и художествено осветление на градския парк. Общата стойност на договара бе 90000 лева.

Снимки 1 2  3 4  5 

Фонтан  фонтан 2  осветление