Categories: BGNews
      Date: сеп  9, 2009
     Title: Работната среща
На 10.09.2009г. от 14.00 часа в Големия салон на ЦУ на БАН, втора част на работната среща на тема „Комерсиализацията на изследователските резултати - продукт на интелектуална собственост"

Уважаеми колеги,

 

На 10.09.2009г. от 14.00 часа в Големия салон на ЦУ на БАН ( ул. „ 15 Ноември" 1) ще се състои втора част на работната среща на тема „Комерсиализацията на изследователските резултати - продукт на интелектуална собственост". На нея ще бъдат представени научни продукти на БАН. Първата част беше проведена на 10.06.2009 г. Информация за представените на нея продукти може да намерите на следния адрес  http://www.bas.bg/