Categories: BGNews
      Date: авг 18, 2009
     Title: Европейска лятна школа и симпозиум
3-та Европейска лятна школа по биореология;
Симпозиум по микро- и нано-механика и механо-биология на клетки, тъкани и системи3-та европейска лятна школа по биореология и Симпозиумът по микро- и нано-механика и механо-биология на клетки, тъкани и системи ще се състоят в Боровец от 29 август до 2 септември 2009 г. Форумите са организирани от Българското дружество по биореология и Института по механика-БАН в сътрудничество с Европейското дружество по клинична хемореология. Целта им е съпоставяне на резултатите от клинични, приложни и фундаментални изследвания в биореологията, микро-механиката и механобиологията, очертаване на перспективни нови терапевтични методики, фокусиране върху влянието на механичните натоварвания върху клетки, тъкани и билогични системи, както и разработването на нова изследователска апаратура. Посочените мероприятия са естествено продължение на летните школи по биореология, които бяха проведени през 2003 г. в София и 2006 г. във Варна. Тези два форума ще допринесат за укрепването на сътрудничеството и контактите между изследователи в съответната област и освен това за повишаване на научно-изследователската квалификация на млади учени, докторанти и студенти.

За повече информация: http://www.biorheo2009.bsb-bg.eu/modules/news/