Categories: BGNews
      Date: авг 18, 2009
     Title: Новина

Ст.н.с. Надя Антонова е избрана за председател на ЕДКХМ.Ст.н.с. д-р Надя Антонова от секция "Биодинамика и Биореология" на Института по механика, БАН е избрана за председател на Европейското дружество по клинична хемореология и микроциркулация ЕДКХ (European Society for Clinical Hemorheology and Microcirculation) на заседанието на дружеството през юли 2009 г. в Сейнт Мориц, Швейцария. ЕДКХ е федерация на националните дрижества или групи по клинична хемореология и микроциркулация. Целите на ЕДКХ включват стимулиране на напредъка в областта на клиничната хемореология и на клиничната микро и маркоциркулация посредством прилагането на научни изследвания, образование и обучение в клиничната практика. По традиция главната квартира на дружеството е в страната на председателя на ЕДКХ.