Categories: BGNews
      Date: май  1, 2009
     Title: Семинар на секция “Механика на флуидите”

На 25.05.2009 г. (понеделник) от 14.30 ч. в зала 300 на Института по механика ще се състои семинар с доклад на проф. д-р П. МиневС Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 25 май 2009 г. (понеделник) от 14.30 ч. в зала 300 на Института по механика ще се състои семинар на секция "Механика на флуидите" с доклад на

проф. д-р Петър Минев
Университет на Алберта, Едмънтън, Канада

Темата на доклада е: Splitting methods for direct simulation of multiphase flows

ПОКАНВАТ СЕ ВСИЧКИ ИНТЕРЕСУВАЩИ СЕ.

Секция "Механика на флуидите"