Categories: BGNews
      Date: юни  6, 2022
     Title: Академична лекция на проф. дн Станимир Илиев
На 13.06.2022 г. от 15:00 часа в зала 200 на Института по механика

Уважаеми колеги,

На 13.06.2022 г. от 15:00 часа в зала 200 на Института по механика проф. дн Станимир Илиев ще изнесе академична лекция на тема:

„Математическо моделиране и числени симулации на омокрянето в капилярната теория”