Categories: BGNews
      Date: юни  2, 2022
     Title: Академична лекция на доц. Владимир Георгиев
На 08.06.2022 г. от 14:00 часа в зала 200 на Института по механика

Уважаеми колеги,

На 08.06.2022 г. от 14:00 часа в зала 200 на Института по механика

доц. Владимир Георгиев ще изнесе академична лекция на тема:

 

„Получаване и охарактеризиране на композитни материали с оптимизирани свойства и екологична насоченост”

 

Поканени са всички колеги.   От ръководството на направление „Механика на флуидите”