Categories: BGNews
      Date: мар 21, 2009
     Title: програма „Erasmus Mundus“
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ERASMUS MUNDUS 2009-2013 г.


Действие 1: Съвместни програми „Erasmus Mundus“


Това действие, което цели да насърчи сътрудничеството между висши учебни заведения и преподавателски състав в Европа и трети страни за създаване на върхови постижения и за осигуряване на високо квалифициран човешки ресурс, включва две поддействия:

Действие 1А — Магистърски курсове „Erasmus Mundus“ (EMMC),

Действие 1Б — Съвместни докторати „Erasmus Mundus“ (EMJD)

Срокове: 30.04.2009 за подаване на проектите; 31.03.2009 предаване на резюме на пректите по  Действие 1Б